Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Zysk Polenergii w I kwartale 2016 roku 35 proc. w górę

© jorisvo - Fotolia.com

Polenergia S.A. („Polenergia”, „Spółka”), największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna, w I kwartale 2016 roku po raz kolejny odnotowała poprawę wszystkich kluczowych wskaźników finansowych. Skorygowany zysk netto wzrósł r/r o 35 proc. i wyniósł 38,6 mln PLN, natomiast skorygowana EBITDA wzrosła r/r o 33 proc. do poziomu 87,1 mln PLN. Przychody ze sprzedaży wzrosły w raportowanym okresie o ponad 6,5 proc. do poziomu 722,5 mln. Wyniki osiągnięte w I kwartale potwierdzają, że Spółka posiada silne fundamenty, a zdywersyfikowany portfel aktywów zapewnia jej stabilizację, niezależnie od sytuacji rynkowej.

 

  • 35-proc. wzrost skorygowanego zysku netto w I kw. 2016 roku do poziomu 38,6 mln PLN;
  • 33-proc. wzrost skorygowanego wyniku EBITDA w 1 kw. 2016 roku do poziomu 87,1 mln PLN;
  • 8,7 p.p. wzrostu marży EBITDA na wyniku skorygowanym (z wyłączeniem działalności obrotu) do poziomu 43,7 proc.;
  • 369 MW łącznej zainstalowanej mocy energetycznej (wzrost o 36 proc. r/r);
  • 258 MW farm wiatrowych gotowych do udziału w pierwszej aukcji;

 

W pierwszym kwartale 2016 roku Grupa Polenergia podtrzymała trend wzrostu osiągając wyniki na poziomie skorygowanych EBITDA oraz zysku netto wynoszące odpowiednio 87,1 mln PLN oraz 38,6 mln PLN, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o odpowiednio 21,7 mln PLN (33 proc.) i 10 mln PLN (35 proc.). Do poprawy wskaźników Polenergii w raportowanym okresie przyczyniła się bardzo dobra produktywność farm wiatrowych Mycielin (48 MW) oraz Skrupie (43,7 MW), które nie funkcjonowały w I kwartale 2015 roku. Zneutralizowało to negatywne skutki niższych cen zielonych certyfikatów. Wynik operacyjny segmentu energetyki konwencjonalnej był także wyższy o prawie 11 mln PLN od ubiegłorocznego, co wynikało przede wszystkim z aktualizacji prognoz cen energii elektrycznej, gazu i CO2 na lata 2016-2020. Segment Dystrybucji i Obrotu również wykazał się poprawą wyników dzięki wyższym wolumenom i lepszej marżowości.


– Kolejne dobre wyniki Polenergii zarówno w segmencie energetyki odnawialnej, jak i konwencjonalnej pokazują, że spółka stoi na silnych fundamentach i broni się przed negatywnymi zmianami rynkowymi oraz regulacyjnymi, które dotykają całego sektora energetycznego. Obecnie czekamy na decyzje dotyczące zmian w ustawie o OZE i tzw. ustawie odległościowej, które pozwolą nam zdefiniować priorytety w naszej strategii, tak aby dostosować ją do nowych realiów rynkowych i regulacyjnych. Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze i będziemy swoją działalność dopasowywać do strategii energetycznej wdrażanej przez rząd. Jednocześnie systematycznie dążymy do ograniczania kosztów operacyjnych w całej Grupie – mówi wiceprezes Jacek Głowacki, kierujący pracami zarządu Polenergii.

Zainstalowana moc i portfel projektów

Na koniec I kwartału 2016 roku Polenergia dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 369 MW,
z czego 245 MW pochodziło z farm wiatrowych, co zapewniło spółce pozycję w gronie liderów polskiego rynku tego sektora. Pozostałe 124 MW pochodziły z kogeneracji opartej na gazie, dając Grupie 15 proc. udział w krajowym rynku wytwarzania energii z gazu ziemnego głownie poprzez Elektrociepłownię Nowa Sarzyna.


Polenergia posiada drugi największy w Polsce portfel projektów w fazie developmentu o łącznej mocy szacowanej na poziomie 669 MW, z czego projekty o łącznej mocy około 258 MW (najwięcej spośród rynkowych graczy) są przygotowane do udziału w pierwszej aukcji organizowanej na podstawie znowelizowanej ustawy o OZE. Kolejne 411 MW weźmie udział w aukcjach zaplanowanych w latach 2017 – 2019.


Strategicznym projektem rozwijanym przez Polenergię jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 1,2 GW. Uruchomienie pierwszych 600 MW planowane jest do 2022 roku, a pozostałych 600 MW do roku 2026. W 2016 roku spółka zamierza uzyskać decyzje środowiskowe dla projektu, a w 2019 roku pozwolenie na budowę.


W 2016 roku Grupa zakłada konserwatywną prognozę na poziomie skorygowanej EBITDA 233,3 mln PLN i skorygowanego zysku netto 52,1 mln PLN. Prognoza dopasowana jest do obecnych warunków na rynku zielonych certyfikatów, sezonowości produkcji oraz odzwierciedla efekt pokrycia kosztów finansowania farm zakończonych w 2015 roku.

 

 


Polenergia – polska prywatna grupa energetyczna o międzynarodowym zasięgu, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii odnawialnych oraz konwencjonalnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Jest jednym ze strategicznych aktywów międzynarodowej grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments. Więcej informacji: www.polenergia.pl

 

Źródło: Polenergia

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Zysk Polenergii w I kwartale 2016 roku 35 proc. w górę