Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

MNI - kontrowersje związane z dywidendą. SII zwróciło się do spółki z prośbą o wyjaśnienia

© UBER IMAGES - Fotolia.com

Akcjonariusze MNI, którzy chcą otrzymać należną im dywidendę za 2014 rok, zmuszeni są przedstawić emitentowi dokument potwierdzający stan posiadania akcji na dzień 30 września 2015 roku. Wciąż nie wiadomo także, co dokładnie będzie przedmiotem tej dywidendy. SII skierowało do Zarządu MNI prośbę o przekazanie wyjaśnień. Spółka jednak milczy.

 

Początkowo o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2014 rok akcjonariusze MNI zadecydowali w czerwcu ubiegłego roku. Trzy miesiące później uchwała w tej sprawie została jednak uchylona, a walne zgromadzenie podjęło kolejną. Tym razem doprecyzowano, że dywidenda będzie wypłacona w formie rzeczowej w postaci akcji spółek publicznych Lark.pl i/lub Hyperion. Wartość dywidendy ma wynosić 0,12 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy ustalono na 30 września 2015 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 30 grudnia 2015 roku.

 

Minął 30 grudnia 2015 roku, jednak akcjonariusze MNI dywidendy nie otrzymali. Dzień wcześniej na walnym zgromadzeniu podjęta została bowiem uchwała o przesunięciu teminu wypłaty na 15 czerwca 2016 roku. Mylił się jednak ten, kto myślał, że to koniec perypetii związanych z dywidendą za rok 2014.

Raport spółki wymaga doprecyzowania

W poprzednim tygodniu spółka MNI opublikowała raport bieżący, w którym wezwała swoich akcjonariuszy do wskazania stanu posiadania akcji na dzień dywidendy, tj. 30 września 2015 roku. Jak wskazuje emitent: informację należy przekazać osobiście w siedzibie MNI lub za pośrednictwem poczty w terminie 30 dni od dnia publikacji niniejszego raportu wraz ze stosownym dokumentem potwierdzającym w/w stan posiadania. Z treści opublikowanego raportu bieżącego MNI można wnioskować, że akcjonariusze, którzy wymaganego dokumentu nie przekażą we wskazanym terminie, dywidendy nie otrzymają wcale. Ci akcjonariusze, którzy natomiast będą chcieli spełnić formalności wymagane przez emitenta, muszą się liczyć z poniesieniem dodatkowych opłat z tytułu wystawienia takiego dokumentu przez biuro maklerskie (koszt rzędu 30-100 zł w zależności od brokera). Co więcej, spółka MNI do tej pory nie opublikowała nawet informacji, co dokładnie będzie przedmiotem dywidendy (czy akcje spółki Lark.pl, czy Hyperion, a może jednej i drugiej, a jeśli tak, to w jakich proporcjach?).

SII kieruje pytania do MNI 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi procedury wypłaty dywidendy za 2014 rok, które do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zgłaszają także akcjonariusze spółki MNI, w ostatnich dniach SII zwróciło się do Zarządu MNI z prośbą o przekazanie wyjaśnień dotyczących poniższych kwestii.

  1. Czy spółka MNI zgłosiła w odpowiednim terminie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy? Dlaczego spółka MNI nie przeprowadza procesu wypłaty dywidendy za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych?
  2. Jakiego rodzaju dokumentów potwierdzających stan posiadania akcji MNI na dzień dywidendy, tj. 30 września 2015 roku, oczekuje spółka MNI w celu wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014?
  3. Dlaczego spółka MNI wyznaczyła 30-dniowy termin na przekazanie przez uprawnionych do otrzymania dywidendy inwestorów stosownych dokumentów potwierdzających stan posiadania akcji MNI na dzień dywidendy? Co jeśli uprawniony do otrzymania dywidendy inwestor nie przekaże żądanego dokumentu w terminie? Czy spółka będzie realizować wypłatę dywidendy w przypadku tych inwestorów, którzy żądane przez spółkę MNI dokumenty przekażą po upływie wyznaczonego 30-dniowego terminu?
  4. Czy został już dookreślony przedmiot dywidendy rzeczowej? Co dokładnie stanowi tę dywidendę rzeczową – akcje spółki Lark.pl czy spółki Hyperion? Czy spółka MNI mogłaby przedstawić szczegółowe zasady wyliczenia liczby akcji spółek publicznych Lark.pl lub Hyperion przypadających na jedną akcję MNI?
  5. Czy spółka MNI odprowadzi podatek dochodowy od wypłaconej dywidendy?

SII oczekuje wyjaśnień od spółki

Zdaniem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zasadne w tej sytuacji byłoby niezwłoczne uzupełnienie treści raportu bieżącego spółki MNI nr 6/2016 (tego, który zawiera wezwanie akcjonariuszy spółki do wskazania stanu posiadania), co najmniej o wyjaśnienia kwestii poruszonych w powyższych pięciu punktach. Ewentualnie zasadne byłoby przekazanie do publicznej wiadomości takich wyjaśnień w formie komunikatu na korporacyjnej stronie internetowej spółki MNI.

 

Ponadto Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwróciło spółce MNI uwagę na fakt, że wystawienie przez biuro maklerskie dokumentu potwierdzającego stan posiadania akcji MNI w dniu dywidendy może się wiązać z koniecznością poniesienia przez inwestorów pewnych opłat. W przypadku drobnych akcjonariuszy opłaty pobierane przez biura maklerskie w celu wystawienia dokumentu żądanego przez MNI na potrzeby potwierdzenia stanu posiadania akcji MNI na dzień dywidendy mogą okazać się nawet wyższe od wartości otrzymanej dywidendy rzeczowej. Przedstawiona przez spółkę MNI procedura wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 może zatem prowadzić do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych.

 

Niestety do tej pory spółka MNI w żaden sposób nie odniosła się do prośby skierowanej przez Stowarzyszenie. Emitent od kilku dni nie odbiera także telefonów. Pozostaje mieć nadzieję, że uwagę na problem akcjonariuszy mniejszościowych MNI zwróci uwagę Giełda Papierów Wartościowych lub Komisja Nadzoru Finansowego, dzięki czemu opublikowane zostaną przez spółkę MNI dodatkowe wyjaśnienia dotyczące dywidendy za 2014 rok.

 

Zobacz również:

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

Dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych udało się nam uzyskać wydłużony okres próbny w Legimi.

Zobacz więcej

22.06.2018, Newsroom

6 spółek z NewConnect, których raporty roczne wzbudziły zastrzeżenia audytorów cz. 1

22.06.2018, Newsroom

6 spółek z NewConnect, których raporty roczne wzbudziły zastrzeżenia audytorów cz. 1

Opinia biegłego rewidenta na temat raportu rocznego spółki to jeden z dokumentów, na który warto zwrócić uwagę podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Zobacz więcej

MNI - kontrowersje związane z dywidendą. SII zwróciło się do spółki z prośbą o wyjaśnienia
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie