Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Mocny spadek zysku netto PKN Orlen w I kw. 2016 roku.

© anekoho - Fotolia.com

PKN Orlen zaprezentował wyniki za I kw. 2016 roku. Na pierwszy plan wysuwa się duży wpływ efektu LIFO, który wpłynął znacząco na spadek zysku netto z poziomu 868 mln zł w I kw. 2015 roku do 336 mln zł w I kw. 2016 roku.

 

Poniżej prezentujemy wybrane dane skonsolidowane PKN Orlen S.A. Spółka zaznaczyła, że wszystkie prezentowane wartości nie uwzględniają odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych:

 

Wybrane dane finansowe GK PKN Orlen (mln zł)

1Q 2016 r.

1Q 2015 r.

Przychody ze sprzedaży

16 213

20 005

EBITDA LIFO

1 937

1 910

EBITDA

1 000

1 673

EBIT

485

1 221

Zysk netto

336

868

Źródło: PKN Orlen S.A.

 

Przychody grupy w ujęciu kwartał do kwartału spadły o 19%. Jest to efekt przede wszystkim niższej ceny ropy naftowej (spadek o 20USD/bbl w okresie 1 kw. 2015 – 1 kw. 2016), co z drugiej strony było w pewnym stopniu rekompensowane wzrostem wolumenów sprzedaży. Najważniejszy dla Orlenu wynik EBITDA LIFO w 1 kw. tego roku pozostał praktycznie na niezmienionym poziomie (1,9 mld zł) wobec tego samego okresu rok wcześniej. Ten porównywalny wynik jest pochodną pozytywnego wpływu niższych kosztów zużyć własnych oraz osłabienia złotówki do dolara i euro. Dzięki temu udało się zneutralizować wpływ presji na marże handlowe w wyniku rosnącej konkurencji rynkowej. Jak widać po zysku na poziomie EBITDA, efekt LIFO daje różnicę aż 0,9 mld zł w opisywanym kwartale. Odbił się on również na zysku netto, który w pierwszych trzech miesiącach 2016 roku wyniósł 336 mln zł wobec 868 mln zł rok wcześniej.Wgłębiając się dokładniej w strukturę zysku na poziomie EBITDA LIFO, widoczny jest zdecydowany wpływ generowania zysku przez segment downstream. Dał on w 1 kw. 2016 roku 1 755 mln zł zysku na tym poziomie z całościowego wyniku w kwocie 1 937 mln zł. Patrząc na historyczne wyniki tego najbardziej zyskownego segmentu grupy, należy odnotować znaczący wzrost jego zyskowności. Co prawda w 1 kw. 2015 roku EBITDA LIFO wyniósł podobnie, bo 1 753 mln zł, to w 1 kw. 2014 roku było to 833 mln zł, a jeszcze rok wcześniej 932 mln zł. Wzrost zyskowności to w głównej mierze sprzyjające otoczenie makroekonomiczne. Segment downstream zanotował w okresie marzec 2015 r. – marzec 2016 r. wzrost przerobu ropy o 11% i sprzedaży o 8%. Wykorzystanie mocy w rafinerii w Płocku wyniosło w 1 kw. tego roku 86%, w spółce Unipetrol 66%, a w Orlen Lietuva 94%.

 

„Dobra kondycja finansowa koncernu niewątpliwie pozwala nam na spokojne i wyważone podejście do kwestii strategicznych. Sukcesywnie, na bieżąco dokonujemy przeglądu i analiz założeń strategicznych w kontekście potencjalnych zmian warunków makroekonomicznych” - powiedział Wojciech Jasiński, prezes PKN Orlen.

 

Patrząc na bilans PKN Orlen widoczny jest dług netto w kwocie 5,5 mld zł na koniec marca 2016 roku. Oznacza to poziom dźwigni finansowej w wysokości 22,4%. Struktura walutowa długu brutto to 51% dług w euro, 33% dług w złotówce i 9% w dolarze amerykańskim. Średni termin zapadalności zadłużenia to 4 kw. 2019 roku. Planowany CAPEX na 2016 rok to 4,8 mld zł, w tym 3,3 mld zł na rozwój (z czego 64% na segment downstream) i 1,5 mld zł na utrzymanie i regulacje.

 

Zarząd PKN Orlen będzie rekomendował wypłatę dywidendy za 2015 roku w wysokości 2 zł na akcję.

 

Reakcja inwestorów na opublikowany raport finansowy jest negatywna. O godz. 11:00 akcje taniały o 2% wobec wczorajszego zamknięcia. Podaż może testować krótkoterminową linię trendu wzrostowego, która obecnie przebiega na poziomie 71 zł. Oporem pozostają ostatnie maksima lokalne na poziomie 74 zł.

 

PKN Orlen - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Mocny spadek zysku netto PKN Orlen w I kw. 2016 roku.