Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Oferta X-Trade Brokers - piguła informacyjna

© Konstantin Yuganov - Fotolia.com

X-Trade Brokers to międzynarodowy dostawca produktów i usług w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rynku pozagiełdowym. Firma powstała w 2004 roku w Polsce, a obecnie prowadzi swoją działalności na 12 rynkach między innymi w Polsce, Hiszpanii, Czechach, Portugalii, Niemczech, Turcji i we Francji.

 

 

W ofercie publicznej X-Trade Brokers zostanie zaoferowanych do sprzedaży łącznie nie więcej niż 16 433 709 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 14% kapitału zakładowego. Akcjonariuszem sprzedającym jest XXZW Investment Group S.A. - spółka bezpośrednio kontrolowana przez jednego z założycieli XTB. Ostateczna cena i liczba oferowanych akcji poszczególnym kategoriom inwestorów zostaną ustalone po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, tj. w dniu 26 kwietnia 2016 roku. Intencją akcjonariusza sprzedającego jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym około 10%-15% łącznej liczby akcji oferowanych. Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na akcje oferowane w dniach 18 – 25 kwietnia 2016 roku.

 

18 - 25 kwietnia 2016 r.

Zapisy dla Inwestorów Indywidualnych

26 kwietnia 2016 r.

Opublikowanie informacji o ostatecznej liczbie i cenie Akcji Oferowanych

27 - 28 kwietnia 2016 r.

Zapisy dla Inwestorów Instytucjonalnych

4 maja 2016 r.

Przydział Akcji Oferowanych

Około 6 maja 2016 r.

Planowany pierwszy dzień notowania Akcji, w tym Akcji Oferowanych, na GPW

Źródło: Prospekt emisyjny X-Trade Brokers S.A.

Wyniki finansowe

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

2015 r.

2014 r.

2013 r.

Przychody z działalności operacyjnej

282 542

204 434

215 559

Zysk z działalności operacyjnej

141 070

86 378

106 267

Zysk brutto

148 368

97 028

106 363

Zysk netto

119 035

77 064

81 932

Źródło: Prospekt emisyjny X-Trade Brokers S.A.

 

Przychody i wyniki XTB z działalności operacyjnej są przede wszystkim bezpośrednio uzależnione od wolumenu transakcji zawieranych przez klientów Grupy oraz kwoty depozytów przez nich wpłacanych. W 2015 roku średnia kwartalna liczba aktywnych rachunków klientów detalicznych Grupy XTB (zdefiniowanych jako rachunki, za pośrednictwem których przeprowadzono co najmniej jedną transakcję w okresie ostatnich trzech miesięcy) wyniosła 15 045, w tym w Europie Środkowo-Wschodniej – 9 140, Europie Zachodniej – 4 935 oraz w Ameryce Łacińskiej i Turcji – 970. W roku 2015 grupa osiągnęła przychody na poziomie 282,5 mln zł, co pozwoliło uzyskać jej zysk operacyjny na poziomie 141,1 mln zł oraz zysk netto w kwocie 119,0 mln zł. Był to najlepszy wynik na tle dwóch poprzedzających lat. Dla porównania w 2014 roku XTB osiągnął 204,4 mln zł sprzedaży i 77,1 mln zł zysku netto. Z kolei w 2013 roku było to odpowiednio 215,6 mln zł oraz 81,9 mln zł zysku netto. 

Polityka dywidendowa

Zamiarem zarządu jest rekomendowanie w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy, w kwocie na poziomie od 50% do 100% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące wypłaty dywidendy, kierował się będzie koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej spółki oraz kapitału niezbędnego do rozwoju grupy.

Akcjonariat przed i po ofercie, harmonogram i struktura oferty

Głównym akcjonariuszem XTB posiadającym 80,83% akcji jest obecnie XXZW Investment Group S.A. - podmiot kontrolowany przez założyciela XTB – Jakuba Zabłockiego. Drugim znaczącym akcjonariuszem jest SYSTEXAN, czyli podmiot kontrolowany przez Polish Enterprise Fund IV – spółkę należącą do funduszu private equity Enterprise Investors. Strukturę akcjonariatu przed i po ofercie, przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych akcji, przedstawiają grafiki poniżej.

 

Akcjonariat spółki X-Trader Brokers DM S.A. przed IPO

 

Akcjonariat spółki X-Trader Brokers DM S.A. po IPO

Strategia rozwoju X-Trade Brokers

Głównymi zamierzeniami spółki jest wspieranie wzrostu poprzez ekspansję na nowe rynki, dalszą penetrację istniejących rynków, a także rozbudowę oferty produktowej i usługowej grupy przy jednoczesnym utrzymaniu nakładów kapitałowych na poziomie zbliżonym do poziomu z 2015 roku. Założenia to utrzymanie nakładów kapitałowych na poziomie zbliżonym do poziomu z 2015 roku, obniżenie średniego kosztu pozyskania rachunku w stosunku do poziomu w ostatnich trzech latach (2013-2015), a także dalsze wzmacnianie rentowności prowadzonej działalności. W perspektywie około trzech lat zarząd planuje utrzymanie wskaźników rentowności na lota na stabilnym poziomie na rynkach, na których Grupa jest obecna, a w Ameryce Łacińskiej na znacznie wyższym poziomie niż poziom osiągnięty w ostatnich trzech latach.


Strategia Grupy opiera się na następujących obszarach rozwoju:

 

  • rozwój działalności na rynkach, na których Grupa jest obecna w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Europie Zachodniej
  • rozszerzanie międzynarodowej obecności Grupy poprzez ekspansję na nowe rynki, w tym na rynki w Turcji i Ameryce Łacińskiej
  • rozwój instytucjonalnego segmentu działalności (X Open Hub)
  • poszerzanie oferty produktów i usług oraz rozwijanie nowych technologii
  • aktywna analiza możliwości ekspansji poprzez przejęcia i wspólne przedsięwzięcia (joint ventures).

Zobacz również:

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

15 marca 2018 roku w sali Imperium Centrum Giełdowego w Warszawie odbędzie się II edycja Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych organizowanego przez Koło Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

16.03.2018, Newsroom

Zmiany w indeksach na GPW. Producent gier po raz pierwszy w gronie blue chipów

16.03.2018, Newsroom

Zmiany w indeksach na GPW. Producent gier po raz pierwszy w gronie blue chipów

Wśród największych spółek notowanych na GPW producent serii gier o Wiedźminie zastąpi informatyczną firmę Asseco Poland.

Zobacz więcej

Oferta X-Trade Brokers - piguła informacyjna
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie