Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Alior Bank przejmuje podstawową działalność Banku BPH

© Tomasz Zajda - Fotolia.com

Alior Bank podpisał z grupą GE Capital umowę nabycia wydzielonej części Banku BPH. Transakcja nie obejmuje zakupu BPH TFI, jak również portfela kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich, innych walutach obcych i polskich złotych.

 

W ramach zawartej umowy Alior Bank nabędzie znaczący udział w Banku BPH, a następnie nastąpi podział Banku BPH poprzez przeniesienie działalności podstawowwej Banku BPH na Alior Bank oraz emisję nowych akcji Alior Banku na rzecz akcjonariuszy Banku BPH wskazanych w planie podziału (tj. za wyjątkiem Alior Banku, zbywców Banku BPH oraz ich podmiotów powiązanych). Działalność podstawowa, która zostanie przejęta przez Alior Bank, obejmuje wszelkie aktywa i pasywa Banku BPH, za wyjątkiem m.in. portfela kredytów hipotecznych oraz BPH TFI. Realizacja transakcji uzależniona będzie od ziszczenia się warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego oraz właściwych zgód i decyzji KNF. Jej zamknięcie przewidywane jest do końca 2016 roku.

 

Jak informuje Alior Bank, na koniec września 2015 roku wartość współczynnika Tier 1 przejmowanej działalności podstawowej Banku BPH była równa 13,25 proc., a szacunkowy poziom wartości księgowej aktywów rzeczowych netto wynosił 1,6 mld zł. Cena za 87,23 proc. udział w działalności podstawowej Banku BPH ustalona została na poziomie 1,225 mld zł z zastrzeżeniem możliwych korekt, podczas gdy wycena całości podstawowej działalności Banku BPH wynosi 1,532 mld zł. Transakcja ma zostać sfinalizowana poprzez publiczną emisję nowych akcji Alior Banku z zachowaniem prawa poboru. Do objęcia nowej emisji akcji proporcjonalnie do swojego udziału w Alior Banku zobowiązał się także PZU.

 

Jak podano w komunikacie, zawarcie umowy jest zgodne z wielokrotnie komunikowaną i konsekwentnie realizowaną przez Zarząd Alior Banku strategią rozwoju, opartą o dynamiczny wzrost organiczny oraz akwizycje, w połączeniu z osiąganiem najwyższych poziomów zwrotu z kapitału, a w wyniku transakcji Alior Bank umocni swoją pozycję na konsolidującym się rynku. Liczba obsługiwanych klientów zwiększyć się ma do 3,3 mln, baza depozytów wzrosnąć o ponad 1/3 (12 mld zł), a portfel wysokomarżowych kredytów o 1/4 (8,5 mld zł). Po połączeniu aktywa Alior Banku osiągną poziom około 60 mld złotych, co uplasuje Alior Bank na 9. miejscu w sektorze bankowym. 

 

Alior Bank oczekuje docelowych, rocznych synergii, bez uwzględnienia 160 mln zł synergii wynikających z wdrożenia planu transformacji biznesowej Banku BPH, na poziomie około 300 mln zł przed opodatkowaniem. Zgodnie z przewidywaniami docelowy poziom synergii zostanie osiągnięty w 2019 roku. Jednorazowe koszty integracji prowadzące do uzyskania planowanych synergii poniesione zostaną do roku 2018 roku, z czego większość w roku 2017.

Jednocześnie wzmocniona pozycja kapitałowa ma pozwolić połączonemu bankowi na utrzymanie współczynników CET1 oraz CAR na poziomie przekraczającym odpowiednio 10,75% oraz 13,75%.

 

W piątek, na pierwszej sesji giełdowej po publikacji komunikatu informującego o zawartej umowie, kurs Alior Banku do południa zyskiwał ok. 6 proc. w stosunku do ceny zamknięcia z dnia poprzedniego, a inwestorzy giełdowi płacili za jedną akcję tego emitenta ok. 69 zł.

 

Alior Bank - wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Zgoła inne nastroje panują natomiast wśród akcjonariuszy Banku BPH, którego walory tracą dzisiaj na wartości ok. 5,5 proc. Kurs akcji tego banku obecnie znajduje się na poziomie ok. 32,9 zł.

 

Bank BPH - wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Źródło: Alior Bank. 

 

Zobacz również:

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

Biblia wykresów świecowych Steve'a Nisona 5 lutego 2018 powróciła na półki księgarni maklerska.pl! Odświeżona, zaktualizowana i w nowej oprawie graficznej, a co najważniejsze – w języku polskim.

Zobacz więcej

20.02.2018, Felietony

Polski rynek obligacji korporacyjnych potrzebuje dużych i znanych brandów

20.02.2018, Felietony

Polski rynek obligacji korporacyjnych potrzebuje dużych i znanych brandów

Inwestycje w obligacje nie powinny stanowić alternatywy dla akcji. Ci inwestorzy, którzy już są obecni na GPW, są wystarczająco doświadczeni, żeby poradzić sobie z prawidłowym wyborem spółek dywidendowych. A ci, którzy spekulują na akcjach lub na kontraktach terminowych już w ogóle nie są grupą docelową dla rynku obligacyjnego. Obligacje powinny być przede wszystkim pokazywane jako realna alternatywa do trzymania pieniędzy w banku na lokacie terminowej lub wręcz na rachunku ROR.

Zobacz więcej

Alior Bank przejmuje podstawową działalność Banku BPH