Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Usługi odpłatne

Dział Ochrony Praw przy współpracy z radcą prawnym oraz zespołem doświadczonych specjalistów oferuje dodatkowo, zarówno Członkom SII, jak i osobom niebędącym Członkami SII, także usługi odpłatne. Pytania dotyczące pomocy odpłatnej prosimy kierować na adres interwencje@sii.org.pl. Stowarzyszenie zastrzega, że z racji celów statutowych, jakiekolwiek działania odpłatne podejmowane przez Stowarzyszenie przy współpracy z radcą prawnym muszą być spójne z działaniami na rzecz ochrony praw inwestorów indywidualnych.

 

Wsparcie w ramach oferty odpłatnej obejmuje między innymi:

 • pomoc w przygotowaniu pism procesowych,
 • przygotowanie zawiadomień do prokuratury,
 • reprezentację grup inwestorów w postępowaniach karnych (w tym przygotowawczych),
 • reprezentację w postępowaniach sądowych,
 • analizę umów inwestycyjnych pod kątem ich poprawności,
 • analizę umów inwestycyjnych pod kątem zabezpieczenia interesów inwestora,
 • kompleksową analizę spraw konfliktowych,
 • reprezentację w negocjacjach i mediacjach ze spółkami i brokerami,
 • sporządzanie analiz prawnych,
 • sporządzanie pism reklamacyjnych do brokerów,
 • indywidualną reprezentację na walnych zgromadzeniach,
 • reprezentację przy dochodzeniu roszczeń,
 • dochodzenie roszczeń z obligacji korporacyjnych,
 • pomoc prawną przy skarżeniu uchwał WZA,
 • sporządzanie wniosków o udzielenie indywidualnych interpretacji podatkowych.

 

Stowarzyszenie oprócz samodzielnej aktywności na ww. płaszczyznach współpracuje także z czołowymi Kancelariami prawnymi w Polsce. 

Zasady wynagradzania

Stowarzyszenie oferuje elastyczne zasady płatności wynagrodzenia za usługi Działu Ochrony Praw dostosowane indywidualnie do charakteru sprawy oraz możliwości finansowych osób poszukujących pomocy prawnej. Oferujemy m.in. rozliczenie ryczałtowe, oparte o stawkę godzinową, a także na zasadach prowizyjnych. Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z Klientem i jego wysokość zależy od stopnia zawiłości sprawy, ilości i dostępności analizowanych dokumentów, czasu koniecznego na wykonanie usługi oraz powagi danej sprawy.

Logo SII