Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Bank PKO BP opublikował wyniki finansowe za 2015 rok

© Sergey Nivens - Fotolia.com

Wymagające warunki rynkowe sprawiły, że w 2015 roku Bank PKO BP wypracował gorsze wyniki finansowe niż w roku poprzedzającym. Choć skonsolidowany zysk netto za sam ostatni kwartał okazał się lepszy od oczekiwań analityków, na pierwszej sesji giełdowej po publikacji raportu okresowego kurs akcji nieznacznie spada.

 

Wybrane pozycje wynikowe GK PKO BP 2015 r. 2014 r.
Wynik z tytułu odsetek 2 609,6 mln zł 3 254,1 mln zł

Wynik z tytułu prowizji i opłat

2 850,6 mln zł 2 933,5 mln zł

Wynik z działalności operacyjnej

3 152,6 mln zł 4 002,8 mln zł
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 2 609,6 mln zł 3 254,1 mln zł
ROE 9,0% 12,4%
C/I 56,6% 47,1%
Marża odsetkowa 3,0% 3,6%
Łączny współczynnik kapitałowy 14,6% 13,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanego raportu okresowego PKO BP SA.

 

Skonsolidowany zysk netto za 2015 rok wyniósł 2,61 mld zł wobec 3,25 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 19,8%. Jak podaje PKO BP, osiągniety poziom zysku netto był determinowany przez:

 

  • wynik na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 10,66 mld zł i był niższy w porównaniu do roku ubiegłego o 4,3%, głównie na skutek spadku wyniku odsetkowego (dalsza redukcja rynkowych stóp procentowych oraz ograniczenie maksymalnego oprocentowania kredytów) i spadku wyniku prowizyjnego (ograniczenia regulacyjne w zakresie opłat za usługi płatnicze) oraz przy wzroście wyniku z pozycji wymiany,
  • wzrost kosztów działania związanych ze wzrostem składek i wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (głównie w efekcie wzrostu stawek procentowych opłat BFG) oraz dodatkowych kosztów związanych z utworzeniem Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz wpłat na rzecz BFG na pokrycie wypłat środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (wskaźnik C/I skorygowany o zdarzenia jednorazowe związane z dodatkowymi obowiązkowymi obciążeniami wyniósłby 52,1% wobec poziomu 56,6% dla wyników zaraportowanych),
  • wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw, który był lepszy o 422,8 mln zł od uzyskanego w 2014 roku, głównie w efekcie niższych odpisów na kredyty gospodarcze, w zwiazku z poprawą jakości nowo udzielanych kredytów w stosunku do starszych generacji.

 

Jednocześnie w 2015 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego zwiększyła aktywa o 18 mld zł do poziomu blisko 267 mld zł i utrzymała udziały rynkowe na poziomie 17,9% w depozytach i 17,8% w kredytach. Bank, poprzez akumulację zysku z 2014 roku oraz optymalizację aktywów ważonych ryzykiem, zwiększył przy tym bazę kapitałową, a łączny współczynnik kapitałowy w ujęciu rocznym zwiększył się o 1,6 p.p. do poziomu 14,6%.

 

W samym czwartym kwartale ubiegłego roku skonsolidowany zysk netto PKO BP wyniósł 444,3 mln zł (-38,5% r/r) wobec podawanego przez PAP konsensusu analityków na poziomie 371,4 mln zł. W tym samym okresie wynik odsetkowy wyniósł 1 856,4 mln zł wobec oczekiwań na poziomie 1 874,4 mln zł, natomiast wynik z prowizji miał wartość 693,5 mln zł wobec szacunków rynku na poziomie 717,4 mln zł.

 

W poniedziałek, na pierwszej sesji po publikacji rocznych wyników finansowych, do południa kurs akcji PKO BP znajdował się nieznacznie poniżej kursu odniesienia, tj. poziomu 25,79 zł.

 

Źródło: stooq.pl.

 

Źródło: PKO BP, PAP Biznes.

Zobacz również:

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

Biblia wykresów świecowych Steve'a Nisona 5 lutego 2018 powróciła na półki księgarni maklerska.pl! Odświeżona, zaktualizowana i w nowej oprawie graficznej, a co najważniejsze – w języku polskim.

Zobacz więcej

20.02.2018, Felietony

Polski rynek obligacji korporacyjnych potrzebuje dużych i znanych brandów

20.02.2018, Felietony

Polski rynek obligacji korporacyjnych potrzebuje dużych i znanych brandów

Inwestycje w obligacje nie powinny stanowić alternatywy dla akcji. Ci inwestorzy, którzy już są obecni na GPW, są wystarczająco doświadczeni, żeby poradzić sobie z prawidłowym wyborem spółek dywidendowych. A ci, którzy spekulują na akcjach lub na kontraktach terminowych już w ogóle nie są grupą docelową dla rynku obligacyjnego. Obligacje powinny być przede wszystkim pokazywane jako realna alternatywa do trzymania pieniędzy w banku na lokacie terminowej lub wręcz na rachunku ROR.

Zobacz więcej

Bank PKO BP opublikował wyniki finansowe za 2015 rok